استاد اقتصاد کشاورزى دانشگاه تهران درگذشت

استاد اقتصاد کشاورزى دانشگاه تهران درگذشت

مجید کوپاهی عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درگذشت. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم تشییع مجید کوپاهی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران صبح امروز از مقابل مسجد امام علی (ع) پردیس کشاورزی و منابع...