محاکمه و زندان، ارمغان واگذاری جزایر به عربستان

محاکمه و زندان، ارمغان واگذاری جزایر به عربستان

۲۳۷ فعال مصری که به اقدام دولت در واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان اعتراض کرده بودند،بازداشت و محاکمه شدند. به گزارش پرس شیعه؛ برخی منابع مصری روز شنبه، ۱۱ اردیبهشت (۳۰ آوریل) از اقدام ۴ دادگاه قاهره و الجیزه...