رسیدگی به وضعیت محرومین دارای ثمرات غیر قابل وصف است آیت الله وحید خراسانی؛

رسیدگی به وضعیت محرومین دارای ثمرات غیر قابل وصف است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله وحید خراسانی امروز در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسیدگی به وضعیت محرومین...