۳۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه افتتاح شد با حضور جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛

۳۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه افتتاح شد

صبح امروز ۳۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه با حضور جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح افتتاح شد. به گزارش پرس شیعه؛ ۳۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه صبح امروز (چهارشنبه) با حضور امیر عبداارحیم موسوی...