نماز جمعه مجددا در الدراز اقامه شد/ سید «محسن الغریفی» سخنرانی کرد آل خلیفه در برابر مردم بحرین تسلیم شد؛

نماز جمعه مجددا در الدراز اقامه شد/ سید «محسن الغریفی» سخنرانی کرد

رژیم آل خلیفه پس از چندین هفته ممانعت از برگزاری نماز جمعه در الدراز، سرانجام در برابر مردم تسلیم شد و نمازجمعه این منطقه به امامت سید «محسن الغریفی» برگزار شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، رژیم آل...