تحولات ایران در پزشکی هسته ای بعد از انقلاب/ رتبه اول در منطقه رئیس موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای:

تحولات ایران در پزشکی هسته ای بعد از انقلاب/ رتبه اول در منطقه

رئیس موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای در خصوص تحولات رشته پزشکی هسته ای در کشور گفت: ایران رتبه نخست این رشته را در منطقه غرب آسیا از نظر نیروهای انسانی و مراکز به خود اختصاص داده است. به گزارش پرس شیعه به نقل ازمهر،دکتر محسن...