برگزاری دوره‌ شیعه‌ شناسی در صربستان

برگزاری دوره‌ شیعه‌ شناسی در صربستان

رئیس دانشکده الهیات صربستان در دیدار با وابسته فرهنگی کشورمان از آمادگی این دانشکده برای برگزاری دوره‌ های شیعه‌ شناسی خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی ایران در صربستان در آستانه سفر پردراگ...