فلسطین همچنان مسئله اول همه ادیان الهی و بشریت است حجت الاسلام و المسلمین قمی:

فلسطین همچنان مسئله اول همه ادیان الهی و بشریت است

معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری گفت: مسئله فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسلام و مسئله مهم همه ادیان الهی و همه بشریت است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و المسلمین محسن قمی معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم...