کتاب «فلسفه سیاسی امام خامنه ای» به چاپ سوم رسید به قلم محسن مهاجرنیا؛

کتاب «فلسفه سیاسی امام خامنه ای» به چاپ سوم رسید

فلسفه سیاسی دانشی است که با رویکرد و روش عقلانی پیرامون مطلوبیت های حیات سیاسی انسانها بحث می کند و به دنبال این است که «بهترین نوع زندگی اجتماعی»، «بهترین رژیم سیاسی» و... را تبیین کند. به گزارش پرس شیعه؛ فلسفه سیاسی...