بیهوشی در عبادات از منظر فقه بررسی می‌‌ شود در پایان نامه حوزوی؛

بیهوشی در عبادات از منظر فقه بررسی می‌‌ شود

پایان نامه بررسی فقهی بیهوشی در عبادات پژوهشی از محسن ناصحی در اتاق دفاعیات مدرسه عالی دارالشفاء قم دفاع می شود. به گزارش پرس شیعه؛ پایان نامه بررسی فقهی بیهوشی در عبادات که از سوی محقق حوزوی محسن ناصحی تدوین شده است...