کار ما در فضای مجازی ایجابی است سردار کاظمینی در مراسم تجلیل از بسیجیان سایبری:

کار ما در فضای مجازی ایجابی است

فرمانده سپاه تهران گفت: ما در قرارگاه فضای مجازی کار سلبی نمی کنیم و کار ما در فضای مجازی ۱۰۰درصد ایجابی است؛ در این فضا باید دقت کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ سردار محسن کاظمینی در مراسم تجلیل از بسیجیان سایبری تهران که صبح...