اصلی ترین محور دستیابی به اتحاد مسلمانان قرآن کریم است منتخب مردم در مجلس دهم:

اصلی ترین محور دستیابی به اتحاد مسلمانان قرآن کریم است

منتخب مردم لنجان در مجلس دهم با تاکید بر لزوم توجه به عمق و مفاهیم قرآنی، قرآن کریم را اصلی ترین محور دستیابی به اتحاد میان مسلمانان تلقی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ محسن کوهکن منتخب مردم شهر لنجان در مجلس دهم شورای اسلامی...