محقق انگلیسی: امام خمینی (ره) تلاش کرد امت اسلامی را از سلطه امپریالیسم و مستبدین آزاد کند ضمن اشاره به تلاش امپریالیسم جهانی برای گسترش سلطه اش بر جهان،

محقق انگلیسی: امام خمینی (ره) تلاش کرد امت اسلامی را از سلطه امپریالیسم و مستبدین آزاد کند

معین یاسین یک تحلیل گر سیاسی مقیم لندن ضمن اشاره به تلاش امپریالیسم جهانی برای گسترش سلطه اش بر کشورهای جهان، گفت: امام خمینی (ره) تلاش کرد تا با برانگیختن حس خود شناسی، امت اسلامی را از سلطه امپریالیسم و قدرت های سرکوبگر...