کتاب می خواهم خوش اخلاق شوم منتشر شد

کتاب می خواهم خوش اخلاق شوم منتشر شد

کتاب می خواهم خوش اخلاق شوم اثر محمد مهدی عباسی آغوی محقق گروه اخلاق، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسید. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «می خواهم خوش اخلاق شوم» اثر محمد مهدی...