رئیس و دبیر جدید شورای عالی صلح افغانستان هفته جاری معرفی می‌شوند

رئیس و دبیر جدید شورای عالی صلح افغانستان هفته جاری معرفی می‌شوند

رئیس و دبیرجدید شورای عالی صلح افغانستان پس از قطع کمکهای مالی کشورهای کمک کننده به دلیل نقش نامعلوم این شور، در هفته جاری معرفی می‌شوند. به گزارش پرس شیعه، شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد: کشورهای کمک کننده به این...