هدف دشمن از اجرای برجام خارج کردن کشور از ریل انقلاب است مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین:

هدف دشمن از اجرای برجام خارج کردن کشور از ریل انقلاب است

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: خارج کردن کشور از ریل انقلابی و تبدیل آن به یک کشور عادی در منطقه هدف و استراتژی دشمن است تا در ادامه تسلیم نظام سلطه حاکم بر جهان شویم و مطابق میل و سلیقه کدخدای ساختگی...