همکاری انجمن مطالعات اجتماعی حوزه با نهادهای نظام تقویت می‌شود عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه:

همکاری انجمن مطالعات اجتماعی حوزه با نهادهای نظام تقویت می‌شود

عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه از توسعه برنامه‌های این انجمن در تعامل با نهادهای نظام در سال آینده خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت‌الاسلام محمدرضا ضمیری اظهار داشت: در سال آینده برنامه‌هایی در قالب...