تنش ها میان رهبران دولت وحدت ملی، افغانستان را به نابودی می کشاند فرمانده جهادی افغانستان:

تنش ها میان رهبران دولت وحدت ملی، افغانستان را به نابودی می کشاند

«محمد اسماعیل خان» از فرماندهان جهادی افغانستان گفت: اختلافات و تنش ها بین رهبران دولت وحدت ملی افغانستان، کشور را به نابودی می کشاند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و...