مرحوم دولابی: چگونه روزه را بفروشم و مزدی بگیرم؟

مرحوم دولابی: چگونه روزه را بفروشم و مزدی بگیرم؟

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: کلام و سخن مربوط به بعد از موت است؛ موت اختیاری. اگر نمازی را که بعد از موت اختیاری می‌خوانی ببینی، حاضر نیستی آن را بفروشی. اگر همه آسمان و زمین هم مال من باشد می‌دهم و نماز...