دیپلماسی دهه آخر سلمان با سفره‌ های افطار

دیپلماسی دهه آخر سلمان با سفره‌ های افطار

پادشاه عربستان، روز شنبه، در مکه میزبان ضیافت افطاری بود که شماری از رهبران سیاسی جهان اسلام در آن حضور داشتند. به گزارش پرس شیعه؛ محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، رئیس جمهوری گابن، راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضۀ...