پیام حسن روحانی به کویت و تمایل ایران به حل اختلافات با کشورهای عربی روزنامه کویتی «الرأی» مدعی شد

پیام حسن روحانی به کویت و تمایل ایران به حل اختلافات با کشورهای عربی

روزنامه کویتی الرأی مدعی شده کویت پیامی از رئیس جمهور ایران دریافت کرده که طی آن تهران به حل اختلافاتش با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از طریق گفت‌وگو تمایل نشان داده است. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه «الرأی» کویت روز...