الظواهری از زندان آزاد شد

الظواهری از زندان آزاد شد

مقامات مصر محمد الظواهری برادر سرکرده القاعده را آزاد کردند. به گزارش پرس شیعه؛ برادر ایمن الظواهری با حکم دادگاه جنایی مصر، آزاد شد اما هر روز باید خود را به مقامات امنیتی معرفی کند. محمد الظواهری بعد از متفرق کردن...