جوانان را به عنوان محور حرکت توسعه جدی نگرفتیم عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی:

جوانان را به عنوان محور حرکت توسعه جدی نگرفتیم

مشهد- عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ایجاد امید و اشتغال‌زایی را مهمترین مشکل در جامعه جوان خواند و گفت: دولت ها جوانان را به عنوان محور حرکت توسعه خیلی جدی نگرفتند. به گزارش پرس شیعه، محمد تقی ابراهیمی سالاری شامگاه شنبه...