طرح شومی که آمریکایی ها برای نابودی نخبگان علمی عراق اجرا کردند

طرح شومی که آمریکایی ها برای نابودی نخبگان علمی عراق اجرا کردند

«محمد تمیم» وزیر سابق آموزش و پرورش عراق پرده از طرح شوم آمریکایی ها در بازداشت ده ها دانشمند و شخصیت دانشگاهی عراق پس از سال ۲۰۰۳ و کوچاندن آنها به آمریکا پرده برداشت. به گزارش پرس شیعه به نقل از الوطن، «محمد تمیم»...