تحلیلی بر اقدامات عربستان سعودی برای انزوای ایران

تحلیلی بر اقدامات عربستان سعودی برای انزوای ایران

عربستان سعودی از این نکته بسیار بیمناک است که ممکن است پس از اعزام نیروی زمینی به سوریه، خود عربستان مورد تهاجم نظامی ایران قرار گیرد و این‌ از دلایل اصلی شک و تردید رژیم سعودی در اعزام نیروی زمینی به سوریه...