تروریست خواندن حزب الله ترس از قدرت گرفتن نیروهای شیعه در کشورهای اسلامی است

تروریست خواندن حزب الله ترس از قدرت گرفتن نیروهای شیعه در کشورهای اسلامی است

معاونت امور استان های مرکز دانشجویی حقوق بشر (موسسه صلح زیبا) گفت: تروریست خواندن حزب الله ترس از قدرت گرفتن نیروهای شیعه در کشورهای اسلامی است. به گزارش پرس شیعه به نقل از تسنیم محمد جواد عبدی معاونت امور استان های...