عربستان «محمد الحبیب» یار شیخ «باقر النمر» را بازداشت کرد تداوم سیاست های سرکوبگرانه آل سعود؛

عربستان «محمد الحبیب» یار شیخ «باقر النمر» را بازداشت کرد

نظامیان سعودی در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود شیخ «محمد حسن الحبیب» یکی از یاران عالم شهید شیخ «نمر باقر النمر» را در شرق این کشور بازداشت کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، نظامیان رژیم عربستان سعودی در ادامه...