اقدام و عمل باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد رئيس عقيدتی سياسی وزارت دفاع:

اقدام و عمل باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد

رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه ناتوی فرهنگی دشمن برای ترویج ابتذال اخلاقی در جامعه اسلامی ایران است، گفت: اقدام و عمل باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، ‌...