بعضی تولیدات هنری مروج روحیه کفران نعمت هستند ؛ تبلیغ دینی با دو جنبه هنر و بصیرت ماندگار خواهد شد هشدار معاون تبلیغ حوزه های علمیه:

بعضی تولیدات هنری مروج روحیه کفران نعمت هستند ؛ تبلیغ دینی با دو جنبه هنر و بصیرت ماندگار خواهد شد

معاون تبلیغ حوزه های علمیه، هنرو بصیرت را از مهمترین ارکان تبلیغ خواند و ابراز داشت: کسی که عبادت می کند، ولی بینش و بصیرت ندارد؛ مثل کسی است که راه را گم می کند و از مقصد دور می شود . به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و...