مسئولان صدای روحانیون مبلغ را بشوند ؛ مساجد نیازمند امکانات اولیه مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان:

مسئولان صدای روحانیون مبلغ را بشوند ؛ مساجد نیازمند امکانات اولیه

اهواز - مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: انتظار می رود مسئولانی که بودجه های فرهنگی را در اختیار دارند صدای روحانیون مبلغ را به عنوان فعالان فرهنگی بشنوند. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام محمد حسین بلک در سخنرانی پیش...