شهید صدر در هر حوزه ای که وارد می شد نظام سازی می کرد در جلسه نقد و بررسی کتاب سید محمد باقر صدر مطرح شد؛

شهید صدر در هر حوزه ای که وارد می شد نظام سازی می کرد

نشست هفتگی شهر کتاب که به نقد و بررسی کتاب امامان اهل بیت علیهم السلام، مرزبانان حریم اسلام اثر سید محمد باقر صدر اختصاص داشت، با حضور محمدحسین رجبی دوانی، محسن اسماعیلی و مهدوی راد برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ نخستین...