رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان منصوب شد

رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان منصوب شد

وزیرعلوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان را منصوب کرد. به گزارش پرس شیعه؛ محمد فرهادی با صدور حکمی محمد رضا غلامی را به سمت رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان منصوب کرد. همچنین وزیر علوم در نامه...