روزه یکی از مؤثرترین عوامل برای پرورش روح تقوا در افراد است یادداشت؛

روزه یکی از مؤثرترین عوامل برای پرورش روح تقوا در افراد است

روزه یکی از مهم ترین عبادت های مسلمانان و مؤمنان است که به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل برای پرورش روح تقوا در تمام زمینه ها و همه ابعاد به مؤمنان معرفی شده است. حجت الاسلام محمد رضا مصطفی پور استاد حوزه و دانشگاه، در...