ناشنوایی عربستان در مورد اعتراضات جهانی به جنایاتش در یمن دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند سفیر پیشین ایران در عربستان سعودی:

ناشنوایی عربستان در مورد اعتراضات جهانی به جنایاتش در یمن دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند

سفیر پیشین ایران در عربستان سعودی، در مصاحبه با برنامه " بدون خط خوردگی " رادیو گفت و گو، با بیان این که سعودی‌ها در طول ۱۱ ماه حمله به یمن دست به جنایت های جنگی زده‌اند، تصریح کرد: هر چه جنگ در یمن طولانی‌تر شود این به...