شمارگان مجموعه شعر من بچه شیعه هستم از مرز ۱۷۰ هزار نسخه گذشت

شمارگان مجموعه شعر من بچه شیعه هستم از مرز ۱۷۰ هزار نسخه گذشت

چاپ بیست و سوم مجموعه شعر من بچه شیعه هستم سروده سید محمد هادی صدر الحفاظی با تصویرگری محمدرضا هادوی راهی بازار شد. با عرضه این نوبت چاپ، نسخه‌های منتشر شده از این کتاب از ۱۷۰ هزار نسخه گذشت. به گزارش پرس شیعه؛ انتشارات...