عربستان در صدد توافق گام به گام با اسرائیل است محمد رعد:

عربستان در صدد توافق گام به گام با اسرائیل است

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد: رژیم سعودی که باید به خاطر دخالت در امور داخلی دیگر کشورها محکوم شود، در صدد توافق با اسرائیل است. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، «محمد رعد» رئیس...