از اقدام وزیران عرب علیه حزب الله شوکه شدیم

از اقدام وزیران عرب علیه حزب الله شوکه شدیم

وزیر کشور عراق گفت: ما از مطلب درج شده در بیانیه پایانی نشست وزیران کشور عرب در تونس در مورد حزب الله شوکه شدیم. به گزارش پرس شیعه؛ "محمد سالم الغبان" گفت: نشست وزیران کشور عرب به بررسی نحوه رویارویی با تروریسم و گروهک...