جمعی از شاعران به عیادت محمد علی شیرازی رفتند

جمعی از شاعران به عیادت محمد علی شیرازی رفتند

جمعی از شاعران و ترانه‌ سرایان کشور از محمدعلی حافظ الکتب شیرازی عیادت کردند. به گزارش پرس شیعه؛جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب به عیادت محمدعلی حافظ الکتب شیرازی، ترانه سرای معاصر رفتند. شاعرانی چون سیدعباس...