توجه به تهذیب نفس از ارکان موفقیت طلاب است امام جمعه شهرستان قصر شیرین:

توجه به تهذیب نفس از ارکان موفقیت طلاب است

امام جمعه قصر شیرین با اشاره به اینکه اخلاق نیکو جذب کننده افراد است، گفت: تهذیب نفس و توجه به اخلاق از ارکان موفقیت طلاب است. به گزارش پرس شیعه؛ طلاب مدرسه علمیه شهرستان گیلانغرب ظهر امروز در اردویی آموزشی تفریحی شرکت...