تغییرات گسترده در کابینه دولت مصر

تغییرات گسترده در کابینه دولت مصر

دولت مصر با تغییرات گسترده مواجه شده و ۱۰ وزیر جدید کابینه در مقابل رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، کابینه دولت مصر با تغییرات گسترده مواجه شده و ۱۰ وزیر جدید کابینه این...