چرا افزایش توان موشکی عقلا واجب است؟ یادداشت؛

چرا افزایش توان موشکی عقلا واجب است؟

یک کارشناس مسائل سیاسی با واجب عقلی دانستن افزایش توان موشکی، نوشت: رژیم صهیونیستی حداقل از ۱۵۰ تا ۲۰۰ بمب اتمی برخوردار است که اگر چه تاکنون خبر رسمی درباره آنها منتشر نشده اما تقریباً همه درباره وجود آنها اتفاق نظر...