مغرب روابط تجاری با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد

مغرب روابط تجاری با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد

«محمد عبو» وزیر تجارت خارجی مغرب هرگونه روابط تجاری این کشور با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، «محمد عبو» وزیر تجارت خارجی مغرب بر عدم وجود هرگونه روابط تجاری این کشور با رژیم...