فتنه عربستان علیه لبنان؛ حرکت در مسیر نابودی کارشناس مصری بررسی کرد؛

فتنه عربستان علیه لبنان؛ حرکت در مسیر نابودی

کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به فتنه های عربستان علیه لبنان، سیاستهای سعودی ها را حرکت در مسیر نابودی ارزیابی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ «محمد عز» کارشناس مسائل خاورمیانه طی یادداشتی در روزنامه مصرتایمز به بررسی...