چاپ دو اثر جدید درباره پیامبر اعظم (ص) از سوی بوستان کتاب صورت گرفت؛

چاپ دو اثر جدید درباره پیامبر اعظم (ص)

به مناسبت همزمانی بیست و نهمین نمایشگاه کتاب با مبعث رسول گرامی اسلام (ص): موسسه بوستان کتاب، دو اثر جدید درباره پیامبر اعظم (ص) چاپ و منتشر کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ موسسه بوستان کتاب، به مناسبت مبعث خاتم پیامبران،...