پدر علم کتیبه خوانی عیلامی تقدیر شد صبح امروز در فرهنگستان هنر؛

پدر علم کتیبه خوانی عیلامی تقدیر شد

محمد علی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر، از پروفسور «عبدالمجید ارفعی» پدر علم کتیبه خوانی عیلامی صبح امروز تقدیر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ همزمان با برگزاری جشن پایان سال فرهنگستان هنر از پرفسور «عبدالمجید ارفعی» به...