مهتدی اهداف امام موسی صدر در مبارزات سیاسی را تشریح کرد

مهتدی اهداف امام موسی صدر در مبارزات سیاسی را تشریح کرد

مهتدی، مدرس دوره شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر در نهمین جلسه این دوره مهم‌ترین اهداف امام موسی صدر در مبارزات سیاسی را تشریح و به چهاردسته تقسیم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ گزارش تفصیلی نهمین جلسۀ...