فضای بی اعتمادی کابل و اسلام آباد با انجام مذاکرات از بین می رود سفیر افغانستان در اسلام آباد مطرح کرد:

فضای بی اعتمادی کابل و اسلام آباد با انجام مذاکرات از بین می رود

«محمد عمر زخیل وال» سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت: کابل و اسلام آباد می توانند با انجام مذاکرات فضای بی اعتمادی را از بین ببرند. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از روزنامه «پاکستان»، « محمد عمر زخیل وال» سفیر افغانستان در...