امارات نماینده سابق مصری را تحویل این کشور داد پس از بازداشت 100 روزه

امارات نماینده سابق مصری را تحویل این کشور داد

امارات عربی متحده یکی از نمایندگان سابق پارلمان مصر را پس از ۱۰۰ روز بازداشت به مقامات این کشور تحویل داد. به گزارش پرس شیعه، مقامات اماراتی «محمد عوف» نماینده سابق پارلمان مصر را پس از ۱۰۰ روز بازداشت تحویل قاهره...