دستگیری گروه‌ های افراطی در زاهدان دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان خبر داد

دستگیری گروه‌ های افراطی در زاهدان

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان گفت: عوامل افراطی که تلاش داشتند تفکرات انحرافی و وحدت‌ستیزانه خود را به داخل هیأت‌های مذهبی منطقه نفوذ دهند، قبل از هر نوع اقدام، شناسایی شدند و مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. به...