تسلط قریب الوقوع ارتش بر حومه شمالی استان حلب استاندار حلب خبر داد؛

تسلط قریب الوقوع ارتش بر حومه شمالی استان حلب

محمد مروان العلبی استاندار حلب سوریه در یک گفتگوی تلویزیونی از تسلط قریب الوقوع ارتش سوریه بر تمامی مناطق واقع در حومه شمالی این استان خبر داد. به گزارش پرس شیعه،به نقل از تلویزیون سوریه، محمد مروان العلبی استاندار حلب،...